Registerbeskrivelse

Personopplysningsloven (523/1999)
1. Opplysninger om registerinnehaveren

Hverdagspost.com

PL 272

20100 Turku

2. Kontaktperson i spørsmål som gjelder registeret

Jari Jokelainen

info (at) hverdagspost.com
3. Registerets navn

Hverdagspost medlemsregister
4. Registeropplysningenes bruksformål

Registeret brukes til elektronisk kommunikasjon, direkte markedsføring og undersøkelser og markedsundersøkelser og lignende studier. Brukeren er assosiert med samtykke fra mottakeren registreringsskjemaet. Kunden har mulighet til enhver tid å be om å se informasjon om hva han har blitt frelst. Kunden har mulighet til å oppgradere til enhver tid oppdatere informasjonen og kunden har mulighet til enhver tid for mottak nyhetsbrev via e-post eller brev.

Bruker informasjonen kan brukes til å identifisere brukere, brukerforhold ledelse og utvikling av uregelmessigheter, statistikk, analyser og markedsføring, samt distribusjon av markedskommunikasjon.
5. Registret innehåller

De registerdata er:

E-postadresse, navn, kjønn, fødselsdato, postnummer, telefonnummer

I tillegg til dette føll fløyen kan lagres:

Dato for registrering, IP-adresse, registrering URL
6. Lovfestet informasjonskilder

Registrerte brukere som faktisk har lagret dataene i indeksen med deres samtykke, og fikk tillatelse til kommunikasjon og direkte markedsføring. 7. Lovfestet overføring av personopplysninger til land utenfor EU eller EØS Registerføreren kan gi opplysninger i samsvar med lov, til et annet selskap eller andre tredjeparter i EU. Informasjon offentliggjøres i samsvar med reglene i Den europeiske union (EU) eller europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) utenfor, selv om det ikke er en service til teknisk realisering av behovet.

7. Lovfestet overføring av personopplysninger til land utenfor EU eller EØS

Registerføreren kan gi opplysninger i samsvar med lov, til et annet selskap eller andre tredjeparter i EU. Informasjon offentliggjøres i samsvar med reglene i Den europeiske union (EU) eller europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) utenfor, selv om det ikke er en service til teknisk realisering av behovet.

8. Beskyttelse av registeret

Records holdt på en sikker server. Hver bruker har evnen til å kontrollere sine egne poster, oppdatere og redigere.